Rideterapi2022-03-03T20:31:58+00:00

Ride & Hesteterapi på islandske heste

Nogle danser med heste, andre hvisker til heste. Hos HippoXplore yder vi terapi og pædagogisk ridning med hestene som redskab. Heste har en helt unik evne til at spejle sig i os mennesker, og tilpasse sig vores mentale og psykiske tilstand. Hvad enten du har en diagnose eller blot har et behov for at grounde dig selv, kan hestene hjælpe dig. Hestens væsen er medvirkende til at give dig indre ro og balance i hverdagen.

Hvem kan have gavn af terapien, og hvor kan det bruges:

 • Mennesker med angst og depression
 • Mennesker med stress
 • Mennesker med lavt selvværd
 • Mennesker med diagnoser
 • Kan bruges som fritidsaktivitet
 • Fritid / støtteprojekter for skrøbelige mennesker

Fokus vil være på samspillet mellem hesten og mennesket og de omgivelser, vi befinder os i. Vi arbejder med bevidst nærvær, og bruger naturen i terapien. Hver årstid har en styrke, som kan bruges i arbejdet mellem hest og menneske. Omgivelserne og naturen danner rammen for vores arbejde sammen med hesten.

Hvad er ride & hesteterapi?

Terapiformen er for alle, – både børn og voksne. Man behøver ikke være hestemenneske eller hestekyndig for denne form for terapi.

Som udgangspunkt henvender terapien sig til mennesker som har behov for terapeutisk hjælp, guidning og vejledning. Men terapien kan også bruges i en stresset dagligdag til at finde indre ro.

I terapien arbejdes som udgangspunkt med kontakt, kommunikation, kropssprog og relation. Relationen mellem hest og menneske.

Hesten evner at spejle sig i mennesket, og tilpasser sig herefter. Når den spejler sig i mennesket, vil den reagere ud fra menneskets sindstilstand og kropssprog. Dette vækker følelser i mennesket, som vil appellere til dets omsorgsgen samt behov for nærvær.

Med hestens evne til at spejle sig, kan den virke helbredende / terapeutisk på dens omgivelser. Den vil aldrig dømme et menneske, og ser ikke begrænsninger. Den møder mennesket der, hvor det er, og er åben, tillidsfuld, nysgerrig og lyttende. Især vurderer hesten mennesket på kropssprog, vejtrækning og stemmen.

I et samarbejde mellem hesten og mennesket arbejder vi på at skabe en kontakt. En kontakt skabt på tillid. Her er det vigtigt at være i nu’et og vise hesten tillid. Altså en tillidsøvelse.

Hestens bevægelser og ridningen er medvirkende til at forstå kropslige fornemmelser: Som at være nærværende i sin egen krop, at have jordforbindelse. Afgrænsning, tyngde og hvornår noget mærkes rart og ikke rart.

Mål for hesteterapi/pædagogisk ridning kan være:

 • At styrke relationer
 • Livskvalitet og livsglæde
 • At give en ansvarsfølelse
 • At skabe tillid og respekt
 • At styrke samspil og kommunikation
 • At styrke selvværd og selvtillid
 • At åbne op og blive fortrolig
 • At sætte grænser og respektere andres
 • At træne koncentrationsevnen
 • At give bedre kropsbevidsthed og stimulere sanserne
 • At finde nye redskaber til at klare hverdagen
 • At finde ro gennem naturen
 • At få en pause fra det travle og til tider pressede liv
 • Finde nye måder at arbejde med sig selv

STU-forløb ved HippoXplore

Udover rideterapi tilbyder vi også STU-forløb og kan endvidere spille en rolle i et aktiveringsforløb.

Et eksempel på et sådan kunne være:

 • Udmugning af boksen
 • Ind og udlukning af heste: Her lærer du at håndtere alle slags heste, og læse deres adfærd.
 • Afvejning af stråfoder
 • Udfærdigelse af foderplaner og afvejning heraf
 • Indkøb af foder samt udregning af hvilke mængder: Her bruger vi matematik og får trænet tabeller og tal
 • Soignering af hestene – daglig pleje: Her lærer du noget om hestens anatomi.
 • Genoptræning af skadet heste
 • Vedligeholdelse af udstyr
 • Vedligeholdelse af områder samt hegn
 • Agility med hestene: Her lærer du og hesten hinanden at kende. I lærer at respektere hinandens rum, og du lærer at håndtere hesten,      så ridningen bliver nemmere. Vi træner balance øvelser, og kigger på vores kropssprog og de signaler vi sender med vores kropssprog.
 • Ridning
 • Besøg hos omkringliggende hestesteder
 • Besøg hos andre studierelevante dyrehold

Et STU-forløb kan strække sig over det antal dage som passer ind i den enkeltes uddannelsesplan, og timeantallet kan variere.

Praktisk info:

Priser

Rideterapi kan være både individuelt eller som del af et hold.
Er det et individuelt forløb, fastsættes prisen efter hvilke behov den enkelte har. Prisen på hold varigere efter hvilke behov deltagerne på det givne hold har.
Giv os et ring, og lad os sammen se på netop dit behov.
En individuel lektions varighed er 50 minutter. Holdlektioner er typisk 90 minutter.
Ved start på terapiforløb, lægges ud med en konsultationslektion, hvor vi forventningsafstemmer, og klarlægger behovet. Udover lektioner med hesteterapi, tilbyder vi også individuelle praktikforløb sammensat ud fra den enkeltes behov.
Har du / I svært ved at komme til os, kommer vi også gerne til dig.

Afbud og binding

Afbud meldes hurtigst muligt på telefon 30550888.

Individuelle forløb:

Ved afbud senere end 24 timer før påbegyndt lektion, frafalder den pågældende lektion. Det samme gælder ved manglende afbud.
Der faktureres altid forud. Bindingsperioden er indeværende måned, og der fastholdes og faktureres bookede tider.

Hold:

Når man deltager på hold, melder man sig til for hele måneden. Er man forhindret en af gangene, går den pågældende lektion derfor tabt.
Der faktureres altid forud. Bindingsperioden er indeværende måned plus løbende måned.

Tilskud

Efter Serviceloven §41 for børn og §100 for voksne, har man mulighed for at søge tilskud til en fritidsaktivitet som relatere til barnet / den unges funktionsnedsættelse eller lidelse. Tilskuddet søges via Borger.dk

Forsikring

HippoXplore kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig. Det forventes at klienten har egen ulykkesforsikring.